உலகின் மகிழ்ச்சியான நாடுகளின் பட்டியலில் இலங்கை 130ஆவது இடத்தில்

உலகின் மகிழ்ச்சியான நாடுகளின் பட்டியலில் இலங்கை 130ஆவது இடத்தில்

உலகின் மகிழ்ச்சியான நாடுகளின் பட்டியலில் இலங்கை 130 ஆவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.  ஐக்கிய நாடுகள் சபையினால் இந்த ஆய்வு முன்னெடுக்கப்...
Read More
சட்டவிரோத நன்னீர் மீன்பிடியை தடுக்க விசேட படைப்பிரிவு

சட்டவிரோத நன்னீர் மீன்பிடியை தடுக்க விசேட படைப்பிரிவு

நன்னீர் மீன்பிடி நடவடிக்கைகளின்போது மேற்கொள்ளப்படும் சட்டவிரோத முறைகளைத் தடுப்பதற்காக விசேட படைப் பிரிவொன்றை ஏற்படுத்துவதற்கு கடற்றொ...
Read More
சுங்கம், வருமானவரித் துறைகளை ஒன்லைன் சேவையாக்க வேண்டும்

சுங்கம், வருமானவரித் துறைகளை ஒன்லைன் சேவையாக்க வேண்டும்

சுங்கம், வருமானவரித்துறை போன்றவற்றை டிஜிட்டல் முறையாக்கி ‘ஒன்லைன்’ சேவைகளாக்குவது அவசியம் என நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் இரான் விக்ரமரத்ன...
Read More
உயர்தரம்வரை கற்ற 7,500 பேருக்கு பயிற்சி செயற்றிட்ட உதவியாளர் நியமனம்

உயர்தரம்வரை கற்ற 7,500 பேருக்கு பயிற்சி செயற்றிட்ட உதவியாளர் நியமனம்

அமைச்சரவை அங்கீகாரம் உயர்தரம்வரை கற்ற 7,500பேருக்கு பயிற்சி செயற்றிட்ட உதவியாளர் நியமனங்கள் வழங்கப்படவுள்ளதுடன் அமைச்சரவை அதற்கான அ...
Read More
2018இல் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டோர் தொகை 28,000

2018இல் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டோர் தொகை 28,000

இலங்கையில் நோய்த் தாக்கங்கள் காரணமாக மரணமடைவோரின் எண்ணிக்கையில் புற்றுநோய் மூலம் மரணமடைவோரின் எண்ணிக்கை இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளதாக ச...
Read More
இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களை தரநிர்ணயம் செய்ய திட்டம்

இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களை தரநிர்ணயம் செய்ய திட்டம்

வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் மற்றும் மின்குமிழ் உள்ளிட்ட இலத்திரனியல் உபகரணங்களையும் தரநிர்ணயம...
Read More
மெத்சிறி செவன சிறுநீரக நோயாளர் பராமரிப்பு, ஆராய்ச்சி நிலையம் திறப்பு

மெத்சிறி செவன சிறுநீரக நோயாளர் பராமரிப்பு, ஆராய்ச்சி நிலையம் திறப்பு

சிறுநீரக நோய்த்தடுப்பிற்கு கடந்த 04வருடங்களாக முக்கியத்துவமளித்து மேற்கொள்ளப்பட்ட பாரிய வேலைத்திட்டங்களினால் நாடு முழுவதிமுலுள்ள சிற...
Read More