டயகம இந்திய வீடமைப்புத் திட்டம் நாளை திறப்பு

டயகம இந்திய வீடமைப்புத் திட்டம் நாளை திறப்பு

இந்திய அரசின் 150 மில்லியன் ரூபா நிதியுதவியுடன் டயகம மேற்கு தோட்டத்தில் தலா ஏழு பேர்ச் காணியில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள 150 தனி வீடுகள...
Read More
முன்னைய அரசின் முடிவின்படி மாகாண சபை தேர்தல் பழைய முறையில் நடத்தப்பட வேண்டும்

முன்னைய அரசின் முடிவின்படி மாகாண சபை தேர்தல் பழைய முறையில் நடத்தப்பட வேண்டும்

முன்னைய 52 நாள் அரசாங்கம் கடந்த நவம்பர் 13 ஆம் திகதி எடுத்திருந்த அமைச்சரவை முடிவின்படி பாராளுமன்றத்தில் சட்ட மூலமொன்றை கொண்டுவந்து ...
Read More
புதிய அரசியலமைப்பினூடாக நாட்டை பிளவுபடுத்தும் தேவை எவருக்கும் இருக்காது

புதிய அரசியலமைப்பினூடாக நாட்டை பிளவுபடுத்தும் தேவை எவருக்கும் இருக்காது

மல்வத்தை பீடாதிபதி நம்பிக்ைக புதிய அரசியலமைப்பொன்றைக் கொண்டு வந்து நாட்டை பிளவுபடுத்தும் தேவை எவருக்கும் இருக்காது என தான் நம்புவதா...
Read More
4 வருடங்களின் பின்னர் நாட்டுக்கு பொறுப்பு கூறும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்

4 வருடங்களின் பின்னர் நாட்டுக்கு பொறுப்பு கூறும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்

சகல சக்திகளையும் ஒன்றுதிரட்டி செயற்பாடு நான்கு வருடங்களின் பின்னர் நாட்டுக்கு பொறுப்புக் கூறக்கூடிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஒருவர் எத...
Read More
கிரிக்ெகட் குழுவில் வீரர்களை இணைக்கக் கோரி இலஞ்சம் வழங்க பலர் முன்வந்தனர்

கிரிக்ெகட் குழுவில் வீரர்களை இணைக்கக் கோரி இலஞ்சம் வழங்க பலர் முன்வந்தனர்

இலங்கை கிரிக்ெகட் குழுவில் விளையாட்டு வீரர்களை இணைத்துக் கொள்ளுமாறு வலியுறுத்தி பலர் தனக்கு இலஞ்சம் வழங்க முன்வந்ததாக விளையாட்டுத்து...
Read More
மக்களுக்கான அபிவிருத்தியே அரசின் இலக்கு

மக்களுக்கான அபிவிருத்தியே அரசின் இலக்கு

கடந்த அரசாங்கம் முன்னுரிமையில்லாத பெறுமதியில்லாத அபிவிருத்திகளையே முன்னெடுத்தது. ஆனால் எமது அரசாங்கம் மக்களுக்கு அவசியமானஅபிவிருத்தி...
Read More