கொள்கை வட்டி வீதங்களை அதே வீதத்தில் பேண மத்திய வங்கி தீர்மானம்

Rizwan Segu Mohideen

- வைப்பீடு வசதி (SDFR) 15.5%; கடன் வசதி (SLFR) 16.5%

இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயச்சபையானது நிலையான வைப்பு வசதி விகிதம் மற்றும் நிலையான கடன் வசதி வீதம் ஆகியவற்றை அவற்றின் தற்போதைய மட்டங்களில் பேணுவதற்குத் தீர்மானித்துள்ளது.

நேற்று (04) இடம்பெற்ற இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபைக் கூட்டத்தில் இத்தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கமைய நிலையான வைப்பு வசதி வீதம் (SDFR) மற்றும் நிலையான கடன் வசதி வீதம் (SLFR) ஆகிய அதன் கொள்கை வட்டி வீதங்களை முறையே 15.50% மற்றும் 16.50% ஆக, தற்போதைய மட்டத்தில் பேண தீர்மானித்துள்ளது.

இது தொடர்பில் நேற்று (04) இலங்கை மத்திய வங்கியில், மத்திய வங்கி ஆளுநர் கலாநிதி பீ. நந்தலால் வீரசிங்க தலைமையில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் மாநாட்டில் விளக்கமளிக்கப்பட்டது.

குறித்த அறிவித்தல் வருமாறு...

PDF icon Monetary Policy Review No_03 April 2023 T.pdf (267.09 KB)

Wed, 04/05/2023 - 14:16


copied Thinakaran.lk

கருத்துரையிடுக

புதியது பழையவை