மார்ச் 10, 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

மியன்மார்: சுற்றிவளைக்கப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் விடுவிப்பு

மியன்மாரின் யங்கோன் நகரில் பாதுகாப்புப் படையினரால் சுற்றி வளைக்கப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான ஆர்ப்பாட்டக்கா…

அரசாங்கம் எவரையும் பாதுகாக்க முயற்சி எதனையும் மேற்கொள்ளாது

பரிந்துரைக்கமைய சம்பந்தப்பட்டோர் மீது வழக்கு மதரஸாக்களை ஆராய்வதற்கான பொறுப்பு கல்வி அமைச்சுக்குள்ளத…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று
முடிவுகள் எதுவும் இல்லை