பிப்ரவரி 19, 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

இலங்கையுடன் உற்பத்தித் திறன் மிக்க ஈடுபாடு தொடர்ந்தும் முன்னெடுக்கப்படும்

இலங்கையுடன் இணைந்து செயற்படுவதில் இந்தியா உறுதி திருகோணமலை எண்ணெய்த் தாங்கிகளின் செயல்பாடு மற்றும் அ…

நிலையான அபிவிருத்தி தொடர்பான விசேட செயற்பாட்டுக்குழு நியமனம்

பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ தலைமையில் முதலாவது கூட்டம் நிலையான அபிவிருத்தி தொடர்பான விசேட செயற்பாட்டுக் …

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று
முடிவுகள் எதுவும் இல்லை