ஜனவரி 10, 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

சடலங்களை எரித்துவரும் செயல்; அரபு நாடுகளின் எதிர்ப்பை அரசு சம்பாதிக்க நேரிடலாம்

- ரிஷாத் பதியுதீன் MP தெரிவிக்கிறார் கொவிட்டில் மரணிக்கும் சடலங்களை எரிக்கும் அரசாங்கத்தின் தீர்மான…

யாழ். பல்கலை உடற்கல்வி விஞ்ஞானமாணி பட்டப்படிப்புக்கு UGC அங்கீகாரம்

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் உடற்கல்வி விஞ்ஞானமாணி கற்கைநெறியை ஆரம்பிப்பதற்கு பல்கலைக்கழக மானியங்கள்…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று
முடிவுகள் எதுவும் இல்லை