டிசம்பர் 10, 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

நீதித்துறையின் சுயாதீனத்தை இல்லாது செய்யும் செயல்களை நிறுத்துமாறு வேண்டுகோள்

- விஜித ஹேரத் எம்.பி நீதித்துறையின் சுயாதீனத்தை இல்லாது செய்யும் செயற்பாடுகளை நிறுத்துமாறு அரசாங்கத்…

கேகாலை, உடுமாகம பிரதேசம்; தம்மிக்க பண்டாரவின் மருந்துக்கு தற்காலிகத் தடை

கேகாலை நாட்டு வைத்தியரான தம்மிக்க பண்டாரவினால் தயாரிக்கப்பட்டு மக்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்பட்ட கொரோனா …

சிறைகளில் நெருக்கடி நிலைக்கு சட்டத்திலுள்ள பலவீனமே காரணம்

சிறைச்சாலைகளில் காணப்படும் கடுமையான நெருக்கடிகளுக்கு பிரதான காரணம் நீதிமன்றங்களினால் பிணை வழங்கப்படக்…

குழப்பத்திற்கு காரணமான பிரதி தவிசாளரும் உறுப்பினர் இருவரும் கைது

15 ஆம் திகதிவரை விளக்கமறியலில் வைக்க உத்தரவு வாழைச்சேனை பிரதேச சபையின் 2021ம் ஆண்டிற்கான பாதீட்டு அற…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று
முடிவுகள் எதுவும் இல்லை