அக்டோபர் 13, 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

சில மேற்பரப்புகளில் 28 நாட்கள் வரை தாக்குப்பிடிக்கும் ‘கொவிட்–19’ தொற்று

புதிய ஆய்வில் கண்டுபிடிப்பு நாணயத்தாள்கள், கைபேசி திரைகள், துருப்பிடிக்காத உருக்கு போன்றவற்றில் கொரோ…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று
முடிவுகள் எதுவும் இல்லை