அக்டோபர் 13, 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

சஜித் பிரேமதாச வெற்றிபெறுவதற்கு சிறுபான்மை மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும்

சஜித் பிரேமதாச வெற்றிபெறுவதற்கு சிறுபான்மை மக்கள் தங்களது வாக்களிப்பு விகிதாசாரத்தை இன்னும் அதிகரிக்க…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று
முடிவுகள் எதுவும் இல்லை