செப்டம்பர் 8, 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

என்டர்பிரைஸ் ஶ்ரீ லங்கா இது வரை சுமார் 50 ஆயிரம் பேர் பங்கேற்பு

என்டர்பிரைஸ் ஸ்ரீலங்கா அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் மூன்றாவது கண்காட்சி யாழ்ப்பாணத்தில் தற்போது யாழ…

500 பாடசாலை கட்டடங்களை ஒரே நாளில் மாணவர்களிடம் கையளிக்கும் நிகழ்வு நாளை

அருகிலுள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் 10,000மில்லியன் ரூபா செலவில் நிர்மாணிக்கப்பட…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று
முடிவுகள் எதுவும் இல்லை