ஆகஸ்ட் 18, 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

முஸ்லிம்களை வேறுபடுத்தும் சிலருடைய முயற்சியை தோல்வியடையச் செய்வோம்

சிங்கள அரசர்களுடைய ஆட்சிக் காலத்தில் முஸ்லிம்களைப் பற்றி அவர்களுடைய பாதுகாப்பு விடயத்தில் மிகுந்த நம்…

வடக்கு, வடமத்திய, வடமேல், ஊவா மற்றும் கிழக்கில் பிற்கலில் இடியுடன் கூடிய மழை

வடக்கு, வடமத்திய, வடமேல், ஊவா மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் பிற்கலில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்வதற்கான ச…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று
முடிவுகள் எதுவும் இல்லை