மார்ச் 10, 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

எல்லை மீள்நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட பின் கல்முனை உப பிரதேச செயலகம் தரமுயர்த்தப்படும்

கல்முனை உப பிரதேச செயலகத்தை நிலத்தொடர்பற்ற ரீதியில் பிரதேச செயலகமாக தரமுயர்த்தாமல், இரு சமூகமும் ஏற்ற…

ஐ.நா. மனித உரிமை பேரவை அமர்வு

பிரேரணையை இலங்கைக்கு சாதகமாக்கவே பேச்சுவார்த்தை இலங்கை தொடர்பான பிரேரணையை நாட்டுக்குச் சாதகமாக அமையு…

அரபுக் கலாசாலைகளின் கல்விசார் நடவடிக்கைகளில் மாற்றம் கொண்டுவரவேண்டும்

ஜாமிஆ நளீமியா கலாபீடம் விரைவில் பல்கலைக்கழக அந்தஸ்தை பெறும் அரபுக் கலாசலைகள் முன்னேறுவதற்கு கல்விசார…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று
முடிவுகள் எதுவும் இல்லை